• ST5KM
  5.000
  Dung lượng: 1GB
  Thời hạn: 01 ngày
  Gói cước KHÔNG gia hạn hàng ngày
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • ST10K
  10.000
  Dung lượng: 2GB
  Thời hạn: 01 ngày
  Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • ST30K
  30.000
  Dung lượng: 7GB/7 ngày
  Thời hạn: 07 ngày
  Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • ST15K
  15.000
  Dung lượng: 3GB/3 ngày
  Thời hạn: 03 ngày
  Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • ST5K
  5.000
  Dung lượng: 500MB
  Thời hạn: 01 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 5 phút
  Miễn phí nhắn tin nội mạng
  MUA 2 TẶNG 1: Cứ mỗi 2 lần đăng ký trong ngày sẽ được tặng thêm 500MB sử dụng đến 24h. Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)