Mô tả gói cước ST10K Viettel

Chi tiết gói cước ST10K Viettel

Tên gói cước: ST10K
Dung lượng Data tốc độ cao: 2GB
Giá cước: 10.000đ
Chu kỳ gia hạn: 01 ngày
Sau khi hết Data tốc độ cao: Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
Cú pháp đăng ký: ST10K 988041166 gửi 9123
Cú pháp tra cứu Data còn lại: KTTK gửi 191
Cú pháp hủy: HUY ST10K gửi 191
Thông tin thêm: Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công