• Nhu cầu tìm kiếm

Gói Cước 4G Thịnh Hành

Gói Cước 4G Viettel Ngày

 • MI5D
  5.000
  Dung lượng: 500MB
  Thời hạn: 01 ngày
  Mua 2 tặng 1: Đăng ký mỗi 2 lần được tặng 500MB. Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • ST5KM
  5.000
  Dung lượng: 1GB
  Thời hạn: 01 ngày
  Gói cước KHÔNG gia hạn hàng ngày
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • ST5K
  5.000
  Dung lượng: 500MB
  Thời hạn: 01 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 5 phút
  Miễn phí nhắn tin nội mạng
  MUA 2 TẶNG 1: Cứ mỗi 2 lần đăng ký trong ngày sẽ được tặng thêm 500MB sử dụng đến 24h. Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • TV7K
  7.000
  Dung lượng: 1GB
  Thời hạn: 01 ngày
  Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV360 (gói standard)
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • 1N
  10.000
  Dung lượng: 5GB
  Thời hạn: 01 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 5 phút
  Miễn phí nhắn tin nội mạng
  Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV360
  (Ngừng kết nối Internet)
 • ST10K
  10.000
  Dung lượng: 2GB
  Thời hạn: 01 ngày
  Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • ST15K
  15.000
  Dung lượng: 3GB/3 ngày
  Thời hạn: 03 ngày
  Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • 3N
  30.000
  Dung lượng: 5GB/ngày
  Thời hạn: 03 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 15 phút
  Miễn phí nhắn tin nội mạng
  Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV360
  (Ngừng kết nối Internet)
 • ST30K
  30.000
  Dung lượng: 7GB/7 ngày
  Thời hạn: 07 ngày
  Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)
 • 7N
  70.000
  Dung lượng: 5GB/ngày
  Thời hạn: 07 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 35 phút
  Miễn phí nhắn tin nội mạng
  Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV360
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V15B
  15.000
  Dung lượng: 1GB/15ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 5 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V25B
  25.000
  Dung lượng: 3GB/15ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V35B
  35.000
  Dung lượng: 500MB/ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)

Gói Cước 4G Viettel Tháng

Gói Cước 4G Viettel Năm

Gói Cước 4G Mạng Xã Hội

 • T30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng TikTok
  (Ngừng kết nối Internet)
 • FB30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • YT30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng YouTube
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH100
  100.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH120
  120.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH150
  150.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 3FB30
  90.000
  Thời hạn: 90 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 3MXH100
  300.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 3MXH120
  360.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 3MXH150
  450.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 90 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 6FB30
  180.000
  Thời hạn: 180 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 6MXH100
  600.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 180 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 6MXH120
  720.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 6MXH150
  900.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 180 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 12FB30
  360.000
  Thời hạn: 360 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 12MXH100
  1,200.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 360 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 12MXH120
  1,443.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 360 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • 12MXH150
  1,800.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 360 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)