Gói cước 3G/4G/5G Viettel 1 tháng

I. Nhóm gói V

Gói cước khuyến mại khủng bao gồm DATA, Thoại nội mạng, ngoại mạng. Hết lưu lượng ngừng truy cập
 • V90B
  90.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V120B
  120.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V150B
  150.000
  Dung lượng: 2GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 80 phút
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V180B
  180.000
  Dung lượng: 6GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 100 phút
  Miễn phí TV360 basic
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V200C
  200.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 100 phút
  Miễn phí 25GB lưu trữ dữ liệu trên dịch vụ LifeBox. Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV360
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V200B
  200.000
  Dung lượng: 3GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 100 phút
  (Ngừng kết nối Internet)

II. Nhóm gói SD

Là nhóm gói thuần Data giá rẻ, hết lưu lượng ngừng truy cập.

II. Nhóm gói N

Nhóm gói cước siêu khủng, lưu lượng DATA cao, kèm theo khuyến mại thoại nội mạng, ngoại mạng, sms.
 • 30N
  300.000
  Dung lượng: 5GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 150 phút
  Miễn phí nhắn tin nội mạng
  Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV360
  (Ngừng kết nối Internet)