Gói cước 3G/4G/5G Viettel 1 tháng

I. Nhóm gói V

Gói cước khuyến mại khủng bao gồm DATA, Thoại nội mạng, ngoại mạng. Hết lưu lượng ngừng truy cập
 • V90B
  90.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V120B
  120.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V150B
  150.000
  Dung lượng: 2GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 80 phút
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V180B
  180.000
  Dung lượng: 6GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 100 phút
  Miễn phí TV360 basic
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V200B
  198.000
  Dung lượng: 3GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 100 phút
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V200C
  200.000
  Dung lượng: 4GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 20 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 100 phút
  Miễn phí 25GB lưu trữ dữ liệu trên dịch vụ LifeBox. Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV360
  (Ngừng kết nối Internet)

II. Nhóm gói SD

Là nhóm gói thuần Data giá rẻ, hết lưu lượng ngừng truy cập.

II. Nhóm gói N

Nhóm gói cước siêu khủng, lưu lượng DATA cao, kèm theo khuyến mại thoại nội mạng, ngoại mạng, sms.