Gói cước 4G Viettel 15 ngày

 • V35B
  35.000
  Dung lượng: 500MB/ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V25B
  25.000
  Dung lượng: 3GB/15ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V15B
  15.000
  Dung lượng: 1GB/15ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 5 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)