Gói Cước 4G Mạng Xã Hội 1 tháng

 • FB30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger
  (Ngừng kết nối Internet)
 • T30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng TikTok
  (Ngừng kết nối Internet)
 • YT30
  30.000
  Thời hạn: 30 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng YouTube
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH150
  150.000
  Dung lượng: 1,5GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 50 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH120
  120.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí gọi ngoại mạng: 30 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • MXH100
  100.000
  Dung lượng: 1GB/ngày
  Thời hạn: 30 ngày
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, nhắn tin Messenger. Miễn phí TV360 basic.
  (Ngừng kết nối Internet)