Mô tả gói cước ST5KM Viettel

Chi tiết gói cước ST5KM Viettel

Tên gói cước: ST5KM
Dung lượng Data tốc độ cao: 1GB
Giá cước: 5.000đ
Chu kỳ gia hạn: 01 ngày
Sau khi hết Data tốc độ cao: Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
Cú pháp đăng ký: ST5KM 988041166 gửi 9123
Cú pháp tra cứu Data còn lại: KTTK gửi 191
Cú pháp hủy: HUY ST5KM gửi 191
Thông tin thêm: Gói cước KHÔNG gia hạn hàng ngày