Mô tả gói cước ST15K Viettel

Chi tiết gói cước ST15K Viettel

Tên gói cước: ST15K
Dung lượng Data tốc độ cao: 3GB/3 ngày
Giá cước: 15.000đ
Chu kỳ gia hạn: 03 ngày
Sau khi hết Data tốc độ cao: Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
Cú pháp đăng ký: ST15K 988041166 gửi 9123
Cú pháp tra cứu Data còn lại: KTTK gửi 191
Cú pháp hủy: HUY ST15K gửi 191
Thông tin thêm: Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.