• MI5D
    5.000
    Dung lượng: 500MB
    Thời hạn: 01 ngày
    Mua 2 tặng 1: Đăng ký mỗi 2 lần được tặng 500MB. Gói cước gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.
    (Ngừng kết nối Internet)