• TV7K
    7.000
    Dung lượng: 1GB
    Thời hạn: 01 ngày
    Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng TV360 (gói standard)
    (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)