Mô tả gói cước ST30K Viettel

Chi tiết gói cước ST30K Viettel

Tên gói cước: ST30K
Dung lượng Data tốc độ cao: 7GB/7 ngày
Giá cước: 30.000đ
Chu kỳ gia hạn: 07 ngày
Sau khi hết Data tốc độ cao: Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng
Cú pháp đăng ký: ST30K 988041166 gửi 9123
Cú pháp tra cứu Data còn lại: KTTK gửi 191
Cú pháp hủy: HUY ST30K gửi 191
Thông tin thêm: Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại sẽ được bảo lưu khi gia hạn thành công.