Hướng dẫn cập nhật Thông tin thuê bao bảo vệ sim chính chủ trước ngày 24/4

Hướng dẫn cập nhật Thông tin thuê bao bảo vệ sim chính chủ trước ngày 24/4

Theo Nghị định số 49/ND-CP ngày 24/04/2017 của chính phủ trước ngày 24/04/2018 toàn bộ thuê bao di động phải được đảm bảo thông tin cá nhân đầy đủ chính xác và có ảnh chụp chân dung của chủ thuê bao. Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ. Để đảm bảo cập nhật thông tin thuê bao KH có thể thực hiện theo hai cách:

Cách 1: Cập nhật thông tin trên Ứng dụng My Viettel.

Cách 2: Cập nhật thông tin tại các hệ thống cửa hàng của Viettel.

 Đối tượng khách hàng cần cập nhật thông tin

+ Tất cả các thuê bao di động trả trước (KH là đối tượng cá nhân trong nước và cá nhân nước ngoài. Chưa áp dụng với KH là doanh nghiệp, với KH là DN thì vẫn ra các điểm giao dịch để thực hiện nghiệp vụ).
+ Khách hàng có thông tin thuê bao chưa chính xác, thiếu ảnh chụp, hồ sơ … được bổ sung.
+ Những trường hợp không thực hiện được: KH đã có thông tin chính xác, hồ sơ đầy đủ hoặc đã có tác động đăng ký thông tin/chuẩn hóa tại các điểm CCDVVT của Viettel. Trong trường hợp KH muốn chuyển sang tên cho người khác sử dụng thì cả 2 KH phải ra cửa hàng để làm thủ tục.

Hướng dẫn khách hàng cập nhật thông tin trên My Viettel

Bước 1: KH đăng nhập bằng tài khoản của mình. Tại màn hình Trang chủ, bấm vào biểu tượng ảnh avatar ở góc trái trên cùng để chuyển vào màn hình cập nhật thông tin khách hàng.

Bước 2: Tại màn hình thông tin khách hàng. Khách hàng bấm vào dòng thông báo “Quý khách bổ sung thông tin hồ sơ bấm vào đây”.

Bước 3: Nhập đầy đủ bộ hồ sơ

  • Nhập các thông tin bắt buộc:

            + Tên

            + Số CMT

  • CMT mặt trước: Người dùng chụp ảnh CMT mặt trước hoặc chọn ảnh trong điện thoại
  • CMT mặt sau: Người dùng chụp ảnh CMT mặt sau hoặc chọn ảnh trong điện thoại
  • Người dùng chụp trực tiếp ảnh chân dung
  • Tích chọn cam kết thông tin đã khai là đúng
  • Ký xác nhận

Khách hàng nhấn vào nút ký xác nhận và ký trên màn hình điện thoại. Sau khi ký xong khách hàng bấm hoàn thành

  • Lưu ý: Các thông tin khác có thể nhập hoặc không.

Bước 4: Khách hàng nhấn xác nhận để hoàn thành gửi yêu cầu cập nhật thông tin. Yêu cầu của khách hàng sẽ được chuyển trạng thái chờ phê duyệt hồ sơ.

  • Trong thời gian chờ phê duyệt khách hàng có thể vào cập nhật lại yêu cầu hoặc hủy yêu cầu.
  • Sau phê duyệt hồ sơ thì thông tin khách hàng sẽ được cập nhật thành công.

Những Thuê bao nào cần cập nhật thông tin:

+ Tất cả các thuê bao di động trả trước (KH là đối tượng cá nhân trong nước và cá nhân nước ngoài. Chưa áp dụng với KH là doanh nghiệp, với KH là DN thì vẫn ra các điểm giao dịch để thực hiện nghiệp vụ).
+ Khách hàng có thông tin thuê bao chưa chính xác, thiếu ảnh chụp, hồ sơ … được bổ sung.
+ Trong trường hợp KH muốn chuyển sang tên cho người khác sử dụng thì cả 2 KH phải ra cửa hàng để làm thủ tục.Thời gian chờ phê duyệt là: trong vòng 48h. Được phê duyệt cập nhật thành công: KH nhận được tin nhắn thông báo thành công. Không được phê duyệt: Viettel sẽ thông báo với khách hàng:

+ Tin nhắn thông báo.

+ Hoặc Nhân viên Viettel sẽ Happy Call trực tiếp để hướng dẫn KH cập nhật/bổ sung hồ sơ chuẩn.

 Trường hợp KH đã tự cập nhật thông tin qua My Viettel và được phê duyệt cập nhật thành công sẽ không phải ra cửa hàng để chuẩn hóa nữa.