Tìm gói cước

Tìm thấy 88 kết quả

 • V35B
  35.000
  Dung lượng: 500MB/ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V25B
  25.000
  Dung lượng: 3GB/15ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 10 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)
 • V15B
  15.000
  Dung lượng: 1GB/15ngày
  Thời hạn: 15 ngày
  Miễn phí gọi nội mạng: Dưới 5 phút
  Miễn phí lưu lượng data truy cập Zalo
  (Ngừng kết nối Internet)
 • FB7
  10.000
  Thời hạn: 07 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng Facebook và nhắn tin qua Messenger.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • T7
  10.000
  Thời hạn: 07 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng TikTok.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • T1
  3.000
  Thời hạn: 01 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng TikTok đến 24h.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • YT7
  10.000
  Thời hạn: 07 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng YouTube đến 24h.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • YT1
  3.000
  Thời hạn: 01 ngày
  Truy cập không giới hạn lưu lượng ứng dụng YouTube đến 24h.
  (Ngừng kết nối Internet)
 • ST5KM
  5.000
  Dung lượng: 1GB
  Thời hạn: 01 ngày
  Gói cước KHÔNG gia hạn hàng ngày
  (Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng)