iPhone Không Kết Nối Được WiFi: 13 Cách Khắc Phục Đơn Giản, Hiệu Quả

iPhone Không Kết Nối Được WiFi: 13 Cách Khắc Phục Đơn Giản, Hiệu Quả

I. Nguyên Nhân Tại Sao iPhone Không Kết Nối Được WiFi:

 • Lỗi phần mềm: Cài đặt WiFi trên iPhone gặp lỗi, xung đột ứng dụng,…
 • Lỗi phần cứng: Vấn đề modem, router hoặc lỗi card WiFi trên iPhone.
 • Mật khẩu WiFi sai: Nhập sai mật khẩu hoặc mật khẩu WiFi đã thay đổi.
 • Cài đặt WiFi không phù hợp: Tên mạng, SSID ẩn, kênh WiFi,…
 • Lỗi mạng WiFi: Vấn đề từ nhà cung cấp mạng, đường truyền internet.

II. Cách Khắc Phục Lỗi iPhone Không Kết Nối Được WiFi:

1. Khởi động lại Modem và Router:

 • Cách thực hiện:
  • Tắt nguồn modem và router bằng nút nguồn.
  • Chờ 30 giây sau đó bật lại.
  • Kết nối WiFi trên iPhone.
 • Lý do hiệu quả: Khởi động lại giúp thiết bị mạng cập nhật lại kết nối và khắc phục lỗi tạm thời.

2. Kiểm tra kết nối WiFi trên iPhone:

 • Cách thực hiện:
  • Mở Cài đặt > WiFi.
  • Chọn mạng WiFi bạn muốn kết nối.
  • Nhập mật khẩu WiFi (nếu có).
  • Bật WiFi.
 • Lý do hiệu quả: Đảm bảo iPhone đã chọn đúng mạng WiFi và nhập chính xác mật khẩu.

3. Quên mạng WiFi đã kết nối trên iPhone:

 • Cách thực hiện:
  • Mở Cài đặt > WiFi.
  • Chọn mạng WiFi bạn muốn quên.
  • Nhấn biểu tượng chữ “i”.
  • Chọn “Quên mạng này”.
  • Kết nối lại WiFi và nhập mật khẩu.
 • Lý do hiệu quả: Xóa dữ liệu WiFi cũ giúp iPhone kết nối lại mạng một cách mới mẻ, giải quyết lỗi kết nối.

4. Khởi động lại iPhone:

 • Cách thực hiện:
  • Nhấn và giữ nút nguồn.
  • Kéo thanh trượt để tắt iPhone.
  • Sau 30 giây, khởi động lại iPhone.
  • Kết nối WiFi trên iPhone.
 • Lý do hiệu quả: Khởi động lại iPhone giúp giải phóng bộ nhớ, cập nhật phần mềm và khắc phục lỗi tạm thời.

5. Bật/tắt kết nối WiFi nhiều lần:

 • Cách thực hiện:
  • Mở Cài đặt > WiFi.
  • Tắt WiFi.
  • Chờ 10 giây sau đó bật lại WiFi.
  • Lặp lại thao tác 2-3 lần.
  • Kết nối WiFi trên iPhone.
 • Lý do hiệu quả: Bật/tắt WiFi giúp iPhone cập nhật danh sách mạng và kết nối lại mạng WiFi.

6. Bật/Tắt chế độ máy bay:

 • Cách thực hiện:
  • Mở Trung tâm điều khiển.
  • Nhấn biểu tượng máy bay để bật chế độ máy bay.
  • Chờ 30 giây sau đó tắt chế độ máy bay.
  • Kết nối WiFi trên iPhone.
 • Lý do hiệu quả: Bật/tắt chế độ máy bay giúp reset kết nối mạng di động và WiFi trên iPhone.

7. Tắt Bluetooth của iPhone:

 • Cách thực hiện:
  • Mở Trung tâm điều khiển.
  • Nhấn biểu tượng Bluetooth để tắt Bluetooth.
  • Kết nối WiFi trên iPhone.
 • Lý do hiệu quả: Bluetooth có thể gây nhiễu cho kết nối WiFi. Tắt Bluetooth giúp iPhone tập trung vào kết nối WiFi.

8. Tắt dịch vụ định vị trên iOS:

 • Cách thực hiện:
  • Mở Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị.
  • Tắt dịch vụ định vị.
  • Kết nối WiFi trên iPhone.
  • Sau khi kết nối thành ng, bạn có thể bật lại dịch vụ định vị.
 • Lý do hiệu quả: Dịch vụ định vị có thể sử dụng WiFi để xác định vị trí. Tắt dịch vụ định vị giúp tiết kiệm pin và cải thiện kết nối WiFi.

9. Thay đổi DNS để sửa lỗi iPhone không kết nối được WiFi:

 • Cách thực hiện:
  • Mở Cài đặt > WiFi.
  • Chọn mạng WiFi bạn muốn kết nối.
  • Nhấn biểu tượng chữ “i”.
  • Chọn “Cấu hình DNS
Array