ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC ST120KN VỚI 120K/THÁNG CÓ NGAY 2GB/NGÀY + MIỄN PHÍ 2GB DATABOX MIỄN PHÍ XEM PHIM TV360

Hình ảnh gói cước ST120KN Viettel

Đăng ký gói cước ST120KN Viettel 120k/tháng có 2Gb + Miễn phí 2Gb Data Box + Miễn phí xem phim trên TV360. Soạn ST120KN 988041166 gửi 9123

Đăng ký gói cước ST120KN Viettel 120k/tháng có 2Gb + Miễn phí 2Gb Data Box + Miễn phí xem phim trên TV360. Soạn ST120KN 988041166 gửi 9123

Mô tả gói cước ST120KN Viettel

Chi tiết gói cước ST120KN Viettel

Tên gói cước: ST120KN
Dung lượng Data tốc độ cao: 2GB/ngày + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên TV360
Giá cước: 120.000đ
Chu kỳ gia hạn: 30 ngày
Sau khi hết Data tốc độ cao: Ngừng kết nối Internet
Cú pháp đăng ký: ST120KN 988041166 gửi 9123
Cú pháp tra cứu Data còn lại: KTTK gửi 191
Cú pháp hủy: HUY gửi 191